Selected Publications

Translations

French

Un homard dans ma poche (Les Éditions Ragweed, 1988)
Lina et la baleine (Les Éditions Ragweed, 1991)

Dutch

Een kat in de sneeuw (Tilburg, The Netherlands: Uitgeverij Zwijsen, 1989)
Dagboek van een kat (Tilburg, The Netherlands: Uitgeverij Zwijsen, 1987)
Ik laat meer nooit verrassen (Tilburg, The Netherlands: Uitgeverij Zwijsen, 1986)

German

Kater Brupp kehrt Heim (Berlin: Elefanten Press, 1993)
Kater Brupp Fährt Übers Meer (Berlin: Elefanten Press, 1991)
Neue Abenteuer des Katers Brupp (Berlin: Elefanten, 1989)
Die Abenteuer des Katers Brupp (Berlin: Elefanten, 1987)

Also: Fischer Verlag, Frankfurt, mass market paperback editions of Brupp books.